Współwłaściciel samochodu – umowa sprzedaży – co warto wiedzieć

współwłaściciel samochodu

Umowa sprzedaży samochodu jest umową wzajemną i zobowiązującą. Zawarcie jej powoduje przeniesienie własności samochodu, a także zobowiązuje do przekazania pojazdu kupującemu. Kupujący z kolei musi uiścić wynikającą z umowy sprzedaży należność i odebrać samochód. Co dzieje się w sytuacji, jeżeli sprzedawany samochód ma więcej niż jednego właściciela? Sprawy nieco się komplikują, ale wbrew pozorom nie aż tak bardzo, a niedogodność ta naturalnie wynika z potrzeb ochrony własności udziałowców.

Jakie ograniczenia nakłada współwłasność

Współwłasność auta związana jest z ograniczeniami dotyczącymi m.in. swobody podejmowania decyzji dotyczących sprzedaży pojazdu. W przeciwieństwie do wielu innych formalności, których może dopełnić jeden ze współwłaścicieli, sprzedaż wymaga zgody każdego z nich. Bez konsultacji z pozostałymi udziałowcami współwłaściciel samochodu ma prawo sprzedać jedynie swoją część pojazdu, zaś do zbycia całego pojazdu konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli obydwu. W umowie muszą zostać podane dane wszystkich współwłaścicieli, a dokument musi zostać także przez wszystkie wymienione w umowie osoby podpisany. Jeśli chodzi o należność wynikającą z umowy, może zostać przekazana jednemu ze współwłaścicieli samochodu i wówczas to sami wspólnicy między sobą rozdzielą pieniądze ze sprzedaży samochodu. Może być także przekazana w równych częściach każdemu ze współwłaścicieli.

Co powinno znaleźć się w umowie sprzedaży samochodu

Choć prawo nie precyzuje, jak dokładnie powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu, należy zwrócić uwagę, by w umowie nie zabrakło daty i miejsca, gdzie umowa została zawarta. Warto też zaznaczyć godzinę, w której doszło do zawarcia transakcji, bowiem gdyby doszło do powstania szkody po przekazaniu samochodu (ale tego samego dnia) zaznaczenie czasu zawarcia transakcji zwalnia byłych właścicieli z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody. Oczywiście konieczne jest oznaczenie stron podpisujących umowę. Jeśli są to osoby fizyczne, to w umowie warto dodać obok imion i nazwisk także adresy, numery dowodów osobistych, a także numery PESEL współwłaścicieli samochodu. W przypadku, gdy umowa zawierana jest z firmą warto pamiętać o dopisaniu, oprócz nazwy i siedziby, danych osób, które to przedsiębiorstwo reprezentują. Umowa musi zawierać markę i model sprzedawanego samochodu, jak również numery nadwozia i silnika. Cenę należy określić w formie pieniężnej, choć może być opłacona gotówkowo lub bezgotówkowo. Na koniec każdy współwłaściciel samochodu oraz kupujący muszą pamiętać o podpisaniu dokumentu. Jeżeli razem z samochodem przekazywane są dodatkowe elementy, np. komplet opon albo inne akcesoria, warto wpisać je do umowy.

Oświadczenie o stanie technicznym

Warto też do umowy sprzedaży samochodu dołączyć oświadczenie kupującego, że zapoznał się on i jest zna dokładnie stan techniczny samochodu będącego przedmiotem transakcji, po to, by nie mógł rościć sobie praw, gdy już po zakończeniu transakcji dojdzie do wniosku, że pojazd ma wady. Mając oświadczenie, sprzedający jest zabezpieczony przed żądaniami kupującego, choć nowy właściciel może w ciągu roku skorzystać z rękojmi.

Rozliczenie podatku

Umowa sprzedaży samochodu stanowi podstawę do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Urzędnicy skarbowi zwrócą uwagę na wartość pojazdu określoną w umowie. Jeśli zostanie celowo zaniżona, może narazić nas na odpowiedzialność karno-skarbową.

No comments yet! You be the first to comment.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *